Glezniecība

 

Bez nosaukuma
2020, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 25x37,5cm

Saules, PII un VSK
2020, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 44x50cm

Bez nosaukuma
2020, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 43x43,8cm

Saule un LT projekts
2020, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 36,5x27cm

Bez nosaukuma
2020, koks, papīrs, augstspiedums, krāsu zīmuļi, 41x52,7cm

Bez nosaukuma
2020, koks, audekls, gesso, grafīts, 20x30cm

Bez nosaukuma
2020, koks, audekls, gesso, akrils, 20x20 cm

Bez nosaukuma
2020, koks, audekls, gesso, grafīts, 20x30cm

 

Kūdras rūpnīca
2020, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 20x28,8cm

Bez nosaukuma
2020, koks, audekls, gesso, grafīts, 20x29,8cm

Baseins (1972-2015)
2020, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 27x42,7cm

Bez nosaukuma
2020, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 25x37,5cm

Bez nosaukuma
2020, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 34x23,6cm

Bez nosaukuma
2020, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 34x23,8cm

Bez nosaukuma (pēc Imanuela Kanta „Spriestspējas kritika” un pēc Bruno Vasiļevska „Ainava”)
2017 - 2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 34x22 cm

Bez nosaukuma (pēc Bruno Vasiļevska “Skats pa logu” un pēc Džona Loka “Eseja par cilvēka sapratni”)
2017, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 25x36 cm

Bez nosaukuma (pēc Imanuela Kanta „Spriestspējas kritika”)
2017-2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 34x27 cm
Teksts tulkojams kā “Viss, ko varēju saskatīt.” Un ‘bēdas’ un ‘apmierinājums’.

Bez nosaukuma (pēc Imanuela Kanta „Spriestspējas kritika”)
2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 17,5x30 cm

Bez nosaukuma (pēc Aristoteļa “On the soul” un “Nikomaha ētika“)
2017, koks, audekls/gesso,kr.zīm., 19x28 cm

    

Bez nosaukuma (pēc Aristoteļa “On the soul” un “Nikomaha ētika“)
2017, koks, audekls/gesso,kr.zīm., 20x15, 23x15, 27,5x15 cm
Darbā apskatīta augu dvēseles spēja dalīties. Darbs ir kā pētījums. Pētījuma laikā pelargonija tika apgriezta. Viena no apgrieztajām daļām iesprausta mitrā augsnē. Izstādes versija sastāv no 4 attēliem. Tajos sākotnējais augs; apgrieztais augs; spraudenis; ataugušais augs.
Ja pareizi sapratu - pēc Aristoteļa domām cilvēka dvēseles zemākais slānis ir līdzīgs augu dvēselei
(„.. proti, runa ir par to daļu, kuras funkcija ir barošanās un augšana.”)

Bez nosaukuma (dvēsele (versija 4) pēc Ludviga Vitgenšteina „Filozofiskie pētījumi”
2017, audekls, koks/gesso krāsu zīmuļi, 30x60 cm
“... ķermenis ir labākais... dvēseles attēls.”

Bez nosaukuma (Dvēsele. Pēc Epikūra „Vēstule Hērodotam”)
2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 33x34 cm
„.. ka dvēsele ir no smalkām daļiņām veidots ķermenis, izkliedēts pa visu sakopojumu un ļoti līdzīgs dvašai ar zināmu karstuma piejaukumu.”

Bez nosaukuma (Vārds)
2016, audekls, koks, gesso, krāsu zīmuļi, 30x45 cm
Satelītdarbs "Attēldarbi I" darbiem par zīmēm un lietām pēc Vitgenšteina „Filosofiskie pētījumi”.

Bez nosaukuma (pēc Kanta „Tīrā prāta kritika”)
2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 86x34 cm 
„Šis mūsu sapratnes shematisms attiecībā uz parādībām un to tīro formu ir cilvēka dvēseles dziļumos apslēpta māksla, ..”   

Bez nosaukuma (pēc Vitgenšteina „Filozofiskie pētījumi”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 25x17 cm

Bez nosaukuma (pēc „Dhamapada”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi,  25x17 cm 

Bez nosaukuma (pēc Vitgenšteina „Filozofiskie pētījumi”)
2017, koks, audekls, gesso, grafīts, 30x22 cm
"...Tas, par ko mums attēls stāsta, ir pats par sevi.
Neuztveriet to par pašsaprotamu,.., ka attēli.. sniedz mums baudu, nodarbina mūsu prātus."

Bez nosaukuma (pēc Aristoteļa „Nikomaha ētika”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 30x22 cm
"...tie, kuri gūst baudu no savas spējas redzēt, no krāsām un formām un glezniecības, nevar tikt saukti nedz par mēreniem, nedz iedomīgiem..."

Bez nosaukuma (pēc „Dhamapada”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 30x22 cm
"Atturība ir laba acīm..."

Tēlu saķēdējums (pēc Spinozas „Ētika”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 19x44 cm

Tēlu saķēdējums (pēc Spinozas „Ētika”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 35x34 cm

Bez nosaukuma (pēc Lukrēcija „ Par lietu dabu”)
2016, audekls, koks, gesso, krāsu zīmuļi, 20x36 cm
„Dažādi tēli visapkārt visos virzienos lido,
Daļēji paši no sevis tie uzrodas zilajā gaisā,
Daļēji atkal no dažādiem priekšmetiem izplūstot ārā,
Vai arī veidojas, sakūstot kopā visiem šiem tēliem.”

...Ēnas... (pēc Platona „Valsts”)
2015, audekls, koks, gesso, krāsu zīmuļi, 45x30 cm
„-Un vispār šie gūstekņi neko citu neatzītu par īstenību kā tikai ēnu ēnas.”
Citāts ņemts no darba Septītās grāmatas sākuma daļas.