Zane Žeivate

Zane Žeivate (1993)


„Rakstot dzeju, ļauju sabrukt saviem mūriem. Esot procesā, nostiprinu uzticību savām sajūtām. Strādājot ar metālu un audumu, un izšūtu tekstu, meklēju mūsdienu urbānas sabiedrības vietu, kur jūtas un racionalitāte piedalās nebeidzošā varas spēlē. Pētu robežas starp cilvēka radīto vidi un cilvēka jūtām, kas tādās struktūrās kā pilsētas tiek uzskatītas par vājībām.
Apvienojot rokdarbu un amatniecības prasmes ar autobiogrāfiskā
m metodēm, ir veids, kā izveidot paliekošus pierādījumus par sociālpolitiskām problēmsituācijām. Caur skulptūrām un tekstu es atklāju savu kā sievietes pieredzi plašākā šī brīža kontekstā, meklējot un apšaubot dzimumu varas struktūru modeļus demokrātijā.
Mani interes
ē divvirzienu attiecības starp cilvēka radīto vidi un cilvēka uztveri, lai apgāztu dzimumu stereotipu nosacījumus.  Es mēģinu atrast un izcelt jaunas asociācijas ar jau esošajām pilsētas struktūrām - šādā veidā, spēlējoties ar cilvēka uztveri, mainot to, kā mēs objektivizējam būvēto vidi ap mums.
Savā praksē izmantoju telpiskus kontekstus un pārvēršu tos metaforās, kas runā par sociālajām vērtībām - sieviešu emancipāciju, vienlīdzību un ķermeņa autonomiju. Apzināti izvēlos atpazīstamas, funkcionālas metāla detaļas no pilsētas ainavām un mēģinu tās mainīt un dekonstruēt, veidojot jaunas formas, lai tajās meklētu mazāk hierarhiskus attiecību modeļus starp dzimumiem,” Zane Žeivate, 2023

Zane Žeivate (1993)  absolvējusi Sanberga Institūta, Gerrita Rietvelda akadēmijas Sociālās telpas studiju nodaļu (MA, 2021, Amsterdama, Nīderlande ) un  Rīgas Tehnisko universitāti, Arhitektūras fakultāti (BA, 2017, Rīga, Latvija). Saņēmusi veicināšanas balvu Latvijas Arhitektūras gada balvas ietvaros (2014). Strādājusi kā arhitekts-praktikants arhitektu birojā Hosoya-Schaefer Architects (2018, Cīrihe, Šveice) un arhitekta palīgs Zaigas Gailes arhitektu birojā (2019, Rīga, Latvija). Sākot ar 2021. gadu kā māksliniece piedalījusies vairākās grupu izstādēs un projektos Lietuvā, Nīderlandē, Gruzijā un Ķīnā, to skaitā - "Terrible Event" (2022, Amsterdama, Nīderlande),  "Love for Sale: Alles moet weg?" (2021, Amsterdama, Nīderlande),  "Turn of the Light When You Leave" (2021, Amsterdama, Nīderlande),  "Finally, Things Are Happening" (2021, Amsterdama, Nīderlande),  "Women are fashioning" (2021, Sjameņa, Ķīna). Kopš 2017. gada publicējas žurnālā "Latvijas Arhitektūra". 2021. gadā publicē savu eseju grāmatu "Tu smaržo rotaļīgi kā apelsīns".