Inga Meldere

Inga Meldere (1979)

Ingas Melderes (1979) glezniecība saturiski definējama kā personīgo atmiņu pārstrāde. Par viņas ierosmes avotu darbiem uz izstādēm var kalpot ģimenes vai dziļi personiski notikumi. Lai gan dažkārt viņa ir atklājusi skatītajiem konkrētos ierosmes avotus, tomēr visbiežāk izvēlas tos noklusēt.
Likumsakarīgi priekšplānā izvirzās pati tonālā glezniecība. Inga Meldere glezno viegli un ātri. Virs gleznojuma viņa ieklāj vien dažus krāsu laukumus formas veidošanai, bet formas mīkstināšanai saplūdina laukumu kontūras. Izmantojot fragmentāru kompozīciju un darbu zināmu nepabeigtību, viņa atstāj vietu skatītājam individuālās interpretācijas veidošanai. Šobrīd viņa lielākoties strādā ar maziem darbu izmēriem un atšķirīgiem formātiem, kas, gleznas izklaidus eksponējot, papildina viņas iemīļotajiem pasteļtoņiem raksturīgo zūdamības iespaidu.
Arī darbu materiālu izvēlē Inga Meldere bieži izmanto trauslus attiecību modeļus, piemēram, glezno ar eļļu uz papīra. Viņas darbos redzamie realitātes fragmenti vedina atcerēties kādu būtisku patiesību par cilvēku un lietu pārejošo dabu, priekšplānā izvirzot mums apkārt esošo atmosfēru. Šādi Inga Meldere atbrīvojas no detalizācijas un pārliecinoši atklāj nenovēršami skaudro zaudējuma esences sajūtu.
Rakstnieks un kurators Jurriāns Benshops (Jurriaan Benschop) Ingu Melderi atzīmējis kā vienu no “pārliecinoši interesantākajām šībrīža gleznotājām Latvijā, kuras darbi pelna ievērību un atzinību plašākā starptautiskā glezniecības kontekstā” -
Ieva Kulakova. Latvijas laikmetīgā māksla 2007 – 2012. Purvīša Balva. – Rīga: Arterritory.com, 2013. 246-249.lpp.


Ingas Meldere darbus raksturo glezniecisks mirdzums, dziļš saturs un ļoti pārdomāta izstādes koncepcija. Visi trīs kopā veido vienu veselumu, bet katrs atsevišķi - savu lielumu. Latviešu glezniecībā nav daudz sieviešu gleznotāju ar tik atklātu, emocionālu izteiksmi un sakāmo. Inga Meldere ir viena no viņām. (Ilze Žeivate)

Inga Meldere ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā vizuālās mākslas un mākslas vēstures specialitātē Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē (2001); bakalaura grādu restaurācijā (2005) un maģistra grādu mākslas un kultūras teorijā (2007) Latvijas Mākslas akadēmijā. No 2013. – 2014. gadam studējusi Jan van Eyck akadēmijā Māstrihtā, Nīderlandā. Kopš 2007. gada sarīkojusi deviņas personālizstādes Latvijā un ārzemēs. Kopš 2004. gada piedalījusies vairāk nekā 20 grupas izstādēs Latvijā un ārzemēs, kur viņas mākslas darbi piesaistījuši starptautisku izstāžu kuratoru uzmanību.
Ingas Melderes darbi atrodas Laikmetīgās mākslas muzeja Kiasma kolekcijā, Helsinkos, Somijā.
Šobrīd Inga Meldere dzīvo un strādā Helsinkos.