„Māksla XO" galerija. Elizabetes ielā 14. Rīga. LV 1010 / Pirmdiena - sestdiena. 12 - 18

"Māksla XO" galerija savu darbību uzsāka 1999. gadā, atverot izstāžu zāli Rīgas vecpilsētā - Konventa sētā.  
2010. gada 17. septembrī "Māksla XO" galerija pārgāja uz jaunām izstāžu telpām Rīgas vēsturiskajā bulvāru lokā - Elizabetes ielā 14 - arhitekta Teodora Hermanovska 1930. gadā projektētajā ēkā.

 

Jaunās telpas veido divas plašas ekspozīciju zāles ( 80 m2 un 50 m2), kurās, rīkojot personālizstādes, grupu izstādes un multi-mediālus projektus, galerija iepazīstinās ar latviešu un ārzemju mākslinieku darbiem, kas caur vizuālo mākslas valodu atklās personību saistošas un sabiedrībā aktuālas tēmas.

„Māksla XO" galerijas dibinātāja un vadītāja ir mākslas zinātniece, izstāžu kuratore un daudzu rakstu autore Ilze Žeivate. Kopš galerijas dibināšanas tajā strādā arī profesionāla komanda - mākslas zinātniece Jana Jākobsone un gleznotāja Zane Iltnere.

Galerijas darbības pamatprincipi balstās uz ideju atrast tās īpašo vietu un nozīmi starptautiskajā mākslas pasaulē, piedāvājot spēcīgu, radošu un daudzpusīgu Latvijas mūsdienu un laikmetīgās mākslas paaudzi.

Kopš 1999. gada "Māksla XO" galerija ir attīstījusi labi pārdomātu izstāžu programmu, kas ietver galerijas pārstāvēto mākslinieku personālizstādes un ikgadējus galerijas projektus - grupu izstādes.

Katru gadu galerijas telpās un ārpus tām tiek sarīkotas 12 līdz 18 izstādes, kas šobrīd jau tuvojas diviem simtiem.

Paralēli tam galerija iesaistās vietējos un ārzemju mākslas projektos, kā arī sadarbībā ar ārzemju mākslas muzejiem un fondiem rīko izstādes un izvērstus projektus starptautiski atzītiem un populāriem māksliniekiem:

„Māksla XO" galerijas pārstāvēto mākslinieku vidū ir nozīmīgākie Latvijas mūsdienu mākslas autori, kuru mākslinieciskais rokraksts un stils ir kļuvis par autoru atpazīstamības zīmi ne tikai Latvijas mākslas kontekstā, bet arī starptautiskos projektos - Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Kristaps Zariņš, Kristaps Ģelzis, Irēna Lūse, Džemma Skulme, Vilis Ozols, Edvards Grūbe, Ieva Iltnere, Frančeska Kirke, Tatjana Krivenkova, Laris Strunke, Kaspars Zariņš, Vija Zariņa, Oskars Mikāns u.c

Rūpīgi izvērtējot laikmetīgās mākslas tendences Latvijā, „Māksla XO" galerija pārstāv arī visjaunāko latviešu mākslinieku paaudzi, kurai piemīt ļoti izteikts savs mākslinieciskais redzējums kā sava laika īstenības apjēgums - Otto Zitmanis, Harijs Brants, Andris Eglītis, Andris Vītoliņš, Anna Heinrihsone, Vineta Kaulača, Kristīne Keire, Gita Okonova - Treice, Neonilla Medvedeva, Ginters Krumholcs.

Vieni no lielākajiem un ilggadējiem „Māksla XO" galerijas projektiem ir grupas izstādes „LITOGRĀFI" un „ZĪMĒJUMS", kas sniedz galerijai iespēju demonstrēt un piedāvāt plašu laikmetīgās grafikas un zīmējumu kolekciju, kuru autori ir - Ilze Neilande, Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Normunds Brasliņš, Oļegs Dzjubenko, Tatjana Krivenkova, Ieva Markēviča-Caruka, Harijs Brants, Kristaps Ģelzis, Andris Abiļevs u.c.

Regulāri „Māksla XO" galerija rīko īpaši veidotas latviešu 20.gadsimta vecmeistaru glezniecības izstādes, kas ietver darbus no 20.gadsimta sākuma līdz 1970.gadiem.

Sadarbojas ar Latvijas muzejiem un kultūras organizācijām, "Māksla XO" galerija sarīkojusi īpaši veidotas 20.gadsimta latviešu klasiskā avangarda pārstāvju retrospektīvas un grupu izstādes:

„Māksla XO" galerija piedāvā konsultācijas mākslas darbu izvietošanai interjerā, nodarbojas ar privātkolekciju un korporatīvo mūsdienu mākslas kolekciju veidošanu. Kā lielākais šāda veida projekts laikā no 2004. gada līdz 2008.gadam ir Sewdbank (Latvija) mūsdienu mākslas kolekcijas izveide (ap 400 vienību) un apjomīga kataloga „Hansabankas mūsdienu mākslas kolekcija" sagatavošana (sastādītāja un rakstu autori).

Nozīmīgām izstādēm un projektiem „Māksla XO" galerija izdod katalogus un publicē analītiskus rakstus presē un periodiskos izdevumos ( „Studija", „Latvijas Arhitektūra"). „Māksla XO" galerija sniedz konsultācijas mākslas darbu ekspertīzes jautājumos.

„Māksla XO" galerija saņēmusi atzinīgu novērtējumu no mākslas kuratoru un kritiķu puses par tās muzeja kvalitātei atbilstošajām izstādēm.