Vineta Kaulača

Vineta Kaulača (1971)

Vinetas Kaulačas darbi latviešu mūsdienu mākslā ir jau izkristalizējušies kā ekvivalents labai un dziļi pārdomātai glezniecībai, kā sava laika īstenības apjēgums. Tās pamatā nav tikai gleznotājas talants vai krāsu sajūta. To veido arī erudītā personība, iedziļināšanās šodienas mākslas procesu pamatos un to izzināšana.
Kā uzgleznot redzētā mirkļa vai sekundes atmiņu laika plūdumā? Kā uzgleznot kustību un attiecības starp ātrumu un lēnumu? Tie ir jautājumi, kurus gleznotāja uzdod sev un mēģina tos atrisināt uz audekla ar krāsas un fotogrāfijas palīdzību. (Ilze Žeivate)


"Mani darbi lielākoties ir par uztveri: kā mēs skatāmies uz pasauli, kā no fragmentiem veidojam priekšstatu par veselo.
Fragmenti sakņojas mūsu emocionālajās attiecībās ar tēlu un intelektuālajā pieredzē.
Mani interesē tieši kā gleznotājai izpausties citos medijos. Es tiecos pēc zīmējuma, fotogrāfijas, kinomākslas un instalācijas sintēzes.

"Es izmantoju fotogrāfiju- grūti notveramā skatienā, lai dokumentētu novērotājas acs trajektoriju, skatīšanos apkārt, tikšanās brīdi un pasauli.
Mana darba mērķis - ilustrēt uztveres, uztveršanas procesa neskaidrību un relativitāti.
Viens no nozīmīgākajiem aspektiem glezniecībā man ir panākt vienlaicīgu realitātes un mākslinieciskās iztēles koeksistenci, kas atļautu glezniecību uztvert kā faktu vai kā laika krātuvi."

"Es uzskatu, ka ceļojums ir redzēšanas pieredze un zināšanu papildināšana. Distance un laiks ir kā atslēga pagrieziena punktam manā daiļradē. Atstājot mājas, notiek distancēšanās no pagātnes, kas vēlāk palīdz iegūt brīvību manai identitātei un apspēlēt to jaunos kontekstos.
Ceļojums piedāvā jaunu perspektīvu manai pieredzei un palīdz novērtēt iegūtās zināšanas, veicina manas personības attīstību," Vineta Kaulača, 2005.