Arturs Bērziņš

Arturs Bērziņš (1971)

Arturs Bērziņš ir viens no savdabīgākajiem Latvijas laikmetīgās mākslas pārstāvjiem ar tikai sev raksturīgu, īpaši izkoptu zīmējuma-gleznojuma tehniku.
Viņa darbu emocionālais impulss tiek rasts dabā un vidē, kurā mākslinieks dzīvo. Arturs Bērziņš ir vācis pierādījumus dabas un kultūras elementiem Latvijas ainavā un daudz tās zīmējis darbu sērijās. Mākslinieks vadās pēc atziņas, ka māksla cilvēkam ir realitātes filtrs.
Jaunākajos darbos Arturs Bērziņš demonstrē savu izkopto zīmējuma-gleznojuma tehniku jaunā līmenī. Zīmējumi uz koka dēlīšiem ir papildināti ar filozofiskiem tekstiem no Platona, Aristoteļa, Vitgenšteina u.c. Taču šie zīmējumi nav ilustrācijas filozofiskām teorijām, bet gan atspoguļo filozofisko domāšanu ar vizuālās izteiksmes līdzekļu palīdzību.

Arturs Bērziņš vairākkārt nominēts Purvīša balva: personālizstāde "Attēldarbi I" un "Attēldarbi II" - Purvīša balvai 2017; personālizstāde „Bez nosaukuma (tautiskais romantisms)” – Purvīša balvai 2011; personālizstāde „Nomalība” - Purvīša balvai 2009.
Par personālizstādēm "Attēldarbi I" (17.12.2015 - 19.01.2016, Māksla XO galerija, Rīga, Latvija) un "Attēldarbi II" (10.11.2016 - 08.12.2016, Olaines vēstures un mākslas muzejs, Olaine, Latvija)  Arturs Bērziņs bija starp astoņiem finālistiem, kuru darbi bija apskatāmi izstādē „Purvīša balva 2017” (17.02. - 09.04.2017, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, Latvija).

Mākslinieks beidzis Latvijas mākslas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu glezniecībā (2009) un maģistra grādu vizuālās mākslas un kultūras vēsturē un teorijā (2014). Kopš 2008. gada Arturs Bērziņš sarīkojis 21 personālizstādi, kas ir konceptuāli pētījumi par latviešu glezniecības tradīcijām, kultūras un sistēmu veidošanās struktūrām, laiku, tā ritējumu un domāšanas tradīcijām. Piedalījies vairāk nekā 20 grupas izstādēs Latvijā un ārzemēs.