Laura Veļa

LAURA VEĻA (1983)


Laura Veļa (1983) pēta identitātes un laika jēdzienus, kurus izmanto par idejisko pamatu saviem mākslas darbiem, atspoguļojot mūsdienu trauksmi un vienlaicīgi arī meklējot jaunu formu un tehniku. Savos darbos viņa atsaucas uz padomju okupācijas traumu ietekmi uz mūsdienu cilvēka identitāti, kā arī uz kvantu fizikas mitoloģiju.
Laura Veļa attīsta savu tehniku, apvienojot vecās skolas glezniecības un zīmēšanas tradīcijas ar jauniem materiāliem un medijiem. Galvenais radošais impulss nāk no sociālās vides un identitātes/laika pētījumiem un novērojumiem. Māksliniecei ir nozīmīga arī izvēlētā mākslas darbu forma. Kā “sekreķiku” kastīte tā ir piemērota atmiņu fragmentācijai un uzglabāšanai, un aicina skatītāju pienākt pavisam tuvu klāt. Ar savu atspoguļojošo virsmu darbi rada jaunu laiku, sintezētu no pagātnes tagadnes un tagadnes tagadnes.

Jaunākās izstādes „Prāta defragmentācija” (2020) darbi atspoguļo novērojumus, kā mazie atmiņu kadri formē identitāti, kā katra atcerēšanās reize pārraksta vienu atmiņu kadru un, līdzīgi kā pārstāstot stāstus, laika gaitā mainās. Kā stāstītie stāsti veido fiktīvas atmiņas, kas ar mums nekad nav notikušas, un kā ar spilgtiem stāstiem varam piemānīt paši sevi.

Reizēm sajūtu atmiņas kā “sekreķiku” spēli, ko bērnībā spēlējām. Ik pa laikam notraušu smiltis no tām, lai aplūkotu, kā tās laika gaitā mainījušās, vai arī mainījusies ir tikai mana attieksme pret tām?
Skatoties uz atmiņu pētniecības procesu, varam jautāt paši sev – kas ir mūsu identitātes atmiņas, īpašas bērnības vietas, kur viss bija iespējams?”
Laura Veļa.


Laura Veļa 2017. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības apakšnozari un ieguvusi Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiju maģistrantūras studijām. Kopš 2014. gada piedalījusies vairākās kopizstādēs Latvijā, Lietuvā un Vācijā, sarīkojusi 3 personālizstādes.
Māksliniece strādā ar plašu materiālu klāstu - visbiežākais izteiksmes veids ir glezniecība, ir veidojusi arī instalācijas, video mākslu, animācijas un performances.

Vairāk par mākslinieci:

https://arterritory.com/lv/vizuala_maksla/aktuali/25420-katra_atmina_parrakstas_tagadnes_konteksta