Vides objekti

Vēdlodziņi
2010, gaismas kaste, j.tehn., 80x80 cm

Ziemas vakars
2004

Ziemas vakars
2004, objekts sadarbībā ar Juri Vīgneru