kolekcijas

ABLV Bank mūsdienu mākslas kolekcija / Rīga, Latvija

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs / Rīga, Latvija

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs / Rīga, Latvija

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs / Rīga, Latvija

Federculture / Roma, Itālija

Art in Embassies. ASV vētniecība Rīgā / Latvija

Eiropas Parlamenta kolekcija / Brisele, Beļģija

Swedbank mūsdienu mākslas kolekcija / Rīga, Latvija

Swedbank mūsdienu mākslas kolekcija / Rīga, Latvija