Zīmējums

Apokalipse II
2015, papīrs, kr.zīmuļi, 86x61 cm

Cukurs
2008, papīrs, kr.zīmuļi, 84,5x60 cm

Spārni
2002, papīrs, krāsainie zīmuļi, 84,5x61 cm