Kolekcijas

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga / Latvija

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga / Latvija

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga / Latvija

Swedbank mūsdienu mākslas kolekcija, Rīga / Latvija