Publikācijas

9 GALVAS. Mākslinieks rektora amatā:
katalogs (sast. LMA Mākslas vēstures un teorijas 4. Kursa studentes, prof. Aleksejs Naumovs, prof. Andris Teikmanis; tekstu autores Jana Jākobsone, Māra Lāss, Laura Okdaldere u.c.) – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2017. – 102.-115. lpp.
____________________________________________________________________________________________________

Avotiņa A. Aleksejs Naumovs — Iespaidu kolekcija.  —
Rīga: Jumava, 2014. — 240 lpp.