Ilmārs Blumbergs

Ilmārs Blumbergs ( 1943-2016 )

"Ilmāra Blumberga daiļrade ir vienlaikus jautājumi un atbildes uz cilvēces esamības iemesliem, kas atklājas tiem, kuri spēj būt pazemīgi, atbrīvoti, atvērti un alkstoši to saskatīt. Lai kam meistars pievērstos - grafikai, glezniecībai, tēlniecībai vai scenogrāfijai, tas vienlaikus kalpo gan kā baudas avots vizuālās kultūras estētiem, gan kā medijs, caur kuru uztvert vispārcilvēciskās patiesības.

Caur savu personību un radošo garu Ilmārs Blumbergs ir viens no mūsdienu latviešu māksliniekiem, kura daiļrade apbur un aizkustina skatītājus daudzviet pasaulē."

                                                                                                                                                  Raivis Austriņš, 2007.

"Ilmāram Blumbergam scenogrāfija un grāmatu grafika ir devusi iespēju ienirt daudzās kultūrās, un viņa estampos mēs varam izsekot idejas evolūcijai no plaknes telpā un no telpas atpakaļ plaknē, no tēla zīmē, kas vēl saglabā jēdzienisku slodzi, un no zīmes ornamentā - ritmiskā vizuālu elementu kārtojumā, abstraktā informācijas pierakstā, kurā savrups jēdziens tiek ziedots uz bezgalības altāra."

                                                                                                                                                      Anita Vanaga, 2003.