Swedbank mākslas kolekcija 2004-2009

Swedbank (Hansabanka) mūsdienu mākslas kolekcija
2004 - 2009

Swedbwnk (Hansabankas) mūsdienu mākslas kolekcijas veidošana aizsākās 2004.gadā un tā turpina papildināties arī 2009.gadā.

Šobrīd tas ir lielākais latviešu mūsdienu mākslas krājums, kas ir atvērts publikai un ko pārstāv 115 latviešu mūsdienu autori ar vairāk kā 400 darbiem dažādās tēlotājas mākslas tehnikās - glezniecībā, grafikā, tēlniecībā, fotogrāfijā, tekstilā.

Swedbank (Rīga) mūsdienu mākslas kolekcija lielākoties pārstāv autorus, kuru daiļrade sen jau pārkāpusi latviešu glezniecības skolas tradīciju robežas. Viņu darbos var ieraudzīt gandrīz vai visus 20.gadsimta mākslas virzienus un skolas - sākot no postimpresionisma un fovisma, abstrakcionisma un ekspresionisma, tašisma, poparta, fotoreālisma, brutālisma, subjektīvisma un postmodernisma, kā arī visjaunākajām, vēl nenoformulētām 21.gadsimta mākslas tendencēm.

Mākslas kolekcijai vienmēr piemīt ne tikai sava kultūrvēsturiskā, mākslinieciskā vai naudiskā vērtība. Latvijas kontekstā labai mūsdienu mākslas kolekcijai ir arī sava valstiskā nozīme. Tāpēc tās pamatu veido nozīmīgākie Latvijas mūsdienu mākslas autori, kuru mākslinieciskais rokraksts un stils ir kļuvis par autoru atpazīstamības zīmi ne tikai Latvijas mākslas kontekstā, bet arī starptautiskos projektos - Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Kristaps Zariņš, Kaspars Zariņš, Atis Ieviņš, Ieva Iltnere, Frančeska Kirke, Dace Lielā, Sandra Krastiņa, Aija Zariņa, Kristaps Ģelzis, Vilnis Zābers, Jānis Mitrēvics, Ojārs Pētersons, Juris Putrāms, Andrejs Kalnačs, Tatjana Krivenkova, Vija Zariņa, Olga Šilova, Ģlebs Panteļejevs, Kristaps Gulbis u.c.

Tie ir arī paši jaunākie latviešu mākslinieki, kuriem piemīt ļoti izteikts savs mākslinieciskais redzējums kā sava laika īstenības apjēgums - VinetaKaulača, Anna Heinrihsone, Kristīne Keire, Gita Okonova Treice, Indra Sproģe, Zane Iltnere, Linda Daņiļevska, Otto Zitmanis, Ēriks Apaļais, Vilnis Vējš, Andris Vītoliņš, Andris Eglītis, Harijs Brants, Kaspars Brambergs.

Tie ir arī Latvijas mūsdienu glezniecības klasiķi, kuriem pieder nozīmīga mākslinieciskā un izglītojošā loma mūsdienu mākslas procesu attīstībā. Autori, kuru personība saista jebkuru paaudzi un viņu darbu aktualitāte ir nemainīga arī šodien- Džemma Skulme, Daina Dagnija, Laris Strunke, Viļis Ozols, Imants Vecozols, Rūdolfs Pinnis, Oļģerts Jaunarājs, Herberts Siliņš.
Swedbank mūsdienu mākslas kolekcijas autore: Ilze Žeivate