Posters

Drawings are in the Box
2004, offset print on paper, 42x59,5 cm

ARSENĀLS
2002, offset print on paper, 74,8x110 cm

Giuseppe Verdi. Aida
1998,offset print on paper, 56x75,5 cm

 Vientuļās vakariņas: Ilgu drāma pēc Aspazijas un Raiņa darbiem divās daļās. Norise visos laikos
1995, offset print on paper, 32x89 cm

Es esmu latvietis / I am a Latvian
1990, offset print on paper, 60x44,1 cm

Nationwide Latvian Song Festival
1990, offset print on paper, 89x58 cm

Gunars Priede. Snowy Mountains
1986, offset print on paper, 91x61 cm

Evgeny Schwartz. The Dragon
1985, offset print on paper, 87,5x57,7 cm

Nikolai Gogol. Diary of a Madman
1995, offset print on paper, 61,5x43,8 cm

Gabriel Garcia Marquez. Isabelas monologs nolūkojoties lietavās Makondo pilsētiņā
1995, offset print on paper, 61,5x43,8 cm

Ivars Seleckis. The Crossroad
1988, offset print on paper, 88,5x59 cm

Luis Bunuel 100. ARSENĀLS
2000, offset print on paper, 110x75,2 cm

Last Millennium ARSENĀLS
1998, offset print on paper, 117,5x79 cm      

Giuseppe Verdi. Aida
1998, offset print on paper, 89,5x59 cm

Aida. La Flute Enchantee
2002, offset print on paper, 60x40 cm

Kalpošana. Sākums
1993, offset print on paper, 69,5x50 cm

Kalpošana. Iedziest
1993, offset print on paper, 69,5x50 cm

Kalpošana. Izdziest
1993, offset print on paper, 69,5x50 cm

A Prayer for Seeing
2004, offset print on paper, 100x67 cm