Jaunumi

20.09.-24.09.2017. viennacontemporary Paulis Liepa "Kas ir šis laiks?"

20.09. - 24.09.2017

Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Vīne, Austrija

Muļķu zelts 1-3. 2017, kologrāfija, augstspiede, 36x15cm

Māksla XO galerija viennacontemporary 2017

Pauļa Liepas personālizstāde "Kas ir šis laiks?"

STENDS - E 24


No 2017. gada 20. līdz 24. septembrim „Māksla XO” galerija piedalīsies starptautiskajā mākslas mesē viennacontamporary 2017.
„Māksla XO” galerijas ekspozīciju viennacontemporary 2017 veidos Pauļa Liepas personālizstāde "Kas ir šis laiks?" ar visjaunākajiem mākslinieka darbiem, tapušiem speciāli šim notikumam.

Pauļa Liepas darbu estētika veidojusies 20. gs. modernisma grafikas kultūras, dizaina, arhitektūras un inženiertehnisko zīmējumu iespaidā, īpaši atskatoties uz 60.–70. gadu vizuālo estētiku, ko mākslinieks izmanto kā savu izteiksmes valodu. Lai pastiprinātu šo „vecuma” iespaidu, Paulis Liepa savus darbus pakļauj tiešai apkārtējās vides iedarbībai – skrāpējumi, sarecējušas līmes kārtas, ar nazi saskrambāti kartona gabali, krāsas slāņi viens pār otru, radot sajūtu, ka darbi nākuši no 60. vai 70. gadiem, bijuši kaut kur pamesti un aizmirsti, un no jauna atklāti šodien. Ar smalku ironiju par grafiķu apsēstību ar perfektu un estetizētu attēlu, Pauļa Liepas darbi „pārkāpj” šo aroda etiķeti. Viņu arī neinteresē darbu tirāža – tie var būt tikai divi autora novilkumi vai maksimāli 7 eksemplāri, no kuriem katrs būs atšķirīgs un unikāls.
Paulis Liepa, izmantojot šķietami neitrālas un nepretenciozas vienības, reflektē par filozofiskiem un aktuāliem notikumiem plašā diapazonā - no pēdējā laika kara sadursmes punktiem līdz vienkāršiem sadzīves priekšmetiem un tēmām, kas kopumā ir mākslinieka kā mūsdienu cilvēka dienasgrāmata: darbnīca, sadzīve, iela, internets, ziņas, reklāma...
Šis vēstījums nav pļāpīgs, tas ir tiešs, skaidrs, ironisks un reizē sirsnīgs, kāds ir Paulis Liepa sarunā, sadzīvē un pedagoga amatā Latvijas Mākslas akadēmijā, slēpjot sevī daudzus slāņus tāpat kā viņa darbi.
Pauļa Liepas darbos var parādīties no vienas smalkas zīmes līdz pat veselai zīmju kolekcijai, kas konceptuāli un saturiski ir patiesības meklējumi, cīņa par ietekmes sfērām, kontrole pār ģeogrāfiskām vienībām, zemes dzīlēm no to šķērsgriezumiem, cinisks, auksts aprēķins, un cilvēce kā bezgalīgi sarežģīts mehānisms, kur karš diemžēl ir neatņemama tās pastāvēšanas sastāvdaļa.

Māksla XO galerija pateicas projekta atbalstītājiem: