Jaunumu Arhīvs

07.07. - 26.07.2011. Kabinets - Litogrāfi VIII

07.07.2011. - 26.07.2011.

Galerija "Māksla XO"

Elizabetes iela 14, Rīga, LV 1010

Helēna Heinrihsone "Sieviete-Kaķvarde" 2003

KABINETS - LITOGRĀFI VIII 

Māksla XO galerijā no 07.07.- 26.07.2011

Grupas izstāde "Litogrāfi" Māksla XO galerijā notiek kopš 2001.gada. Šogad, apritot desmit gadiem, izstāde „Litogrāfi" VIII tiek veidota kā retrospekcija un iekārtota kā „kabinets", eksponējot gan agrāko gadu darbus, gan pašas jaunākās litogrāfijas.

„Litogrāfu" izstādes idejas autore ir gleznotāja Helēna Heinrihsone, kura litogrāfijas tehnikas apgūšanai pievērsās 1990.gadu beigās. Tad arī radās koncepcija par ikgadēju gleznotāju - litogrāfu izstādi, kad reizi gadā grupa gleznotāju uz brīdi pievēršas krāsu grafikai un glezno uz akmens nevis uz audekla. Šo litogrāfiju vienreizīgums ir ļoti mazā tirāža, kas pretstatā iespiedgrafikas sniegtajām iespējām nepārsniedz 10 līdz 15 autoreksemplārus.

Lai izstāde iegūtu daudzbalsīgu skanējumu, katru gadu tajā tiek uzaicināti piedalīties vairāki jauni autori, un arī šogad izstādē "Litogrāfi" VIII savus darbus izstādīs - Andris Abiļevs, Ilona Abiļeva, Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Tatjana Krivenkova, Irēna Lūse, Ilze Neilande, Anna Heinrihsone, Kristīne Keire, Lāsma Pujāte, Vija Zariņa, Kaspars Zariņš, Aleksejs Naumovs, Kristaps Zariņš, Otto Zitmanis, kā arī vairāki jauni autori - Kristians Brekte, Verners Lazdāns, Miķelis Fišers, Dmitrijs Lavrentjevs un Mišels Kasteņē no Francijas.

„Litogrāfijas meistars un skolotājs Andris Abiļevs prot izkodināt burtiski „elpas vilcienu" - katru otas vai zīmuļa emocionālu pieskārienu akmenim, prot uzjaukt un nodrukāt uz papīra jebkuru krāsu. Taču neraugoties uz to, katrā jaunā izstādē akmens atklāšanas prieks mijas ar satraukumu un bailēm. Pietāte pret procesu, kur mēs esam trijatā - meistars, akmens, gleznotājs - tieši šādā secībā. Azarts turpinās..." - Helēna Heinrihsone, 2011.gada 4.jūlijā.