Jaunumu Arhīvs

15.01. - 03.02.2009. Harijs Brants "Zīmējumi"

15.01.2009. - 03.02.2009.

Galerija "Māksla XO"

Elizabetes iela 14, Rīga, LV 1010

Harija Branta personālizstāde "Māksla XO" galerijā.

Blakus reālajai taustāmajai pasaulei pastāv cita - neredzamā pasaule. Es to saucu par iekšējo istabu. Tā ir vieta kur rodas un dzīvo stāsti. Vieta kur cilvēks vienatnē sastopas ar sevi. Dažreiz ir sajūta, ka cilvēks tur varētu būt īstāks nekā pasaulē. Tāpēc ir radies jautājums vai šī cita realitāte nav reālāka par pierasto, vispārpieņemto realitāti.

Man zīmēšana ir līdzeklis kā mēģināt rast atbildi uz šo jautājumu. Zīmēšana ir iespēja uzkavēties iekšējā istabā, piedzīvot to. Šī nezināmā teritorija priekš manis ir interesantākā vieta ar ko nodarboties (novērot, iedziļināties). Censties uztvert un izdibināt tās noskaņas, ko esmu sajutis jau no skolas laika, kad uz vairākām stundām mēdzu noslēgties vienatnē, lai zīmētu. Mani interesē šo neredzamo pasauli pārvērst redzamajā. Ļaut tai apliecināties, notikt. Jeb pierādīt sev, ka tā eksistē. Tāpēc līdz šim galvenokārt viss ko zīmēju - tēlu vizuālā sistēma - lietas, būtnes, vide - ir viss no turienes, kā dzīvei paralēli notiekoša stāsta sastāvdaļas.

Šoreiz esmu iecerējis izveidot aptuveni 20 zīmējumu sēriju, ogles tehnikā, kas pārsvarā būs portreti. Tie varētu būt kā dzīvi citas realitātes liecinieki. Manuprāt, portrets ir piemērotākais līdzeklis komunikācijas nodibināšanas mēģinājumam starp šīm divām realitātēm, redzamo un neredzamo pasauli. Ar portretu var panākt lielāku psiholoģisku intensitāti - iedarbīgumu uz skatītāju. Man ir svarīga sastapšanās intriga, kas varētu norisināties starp mani, jeb skatītāju un to kas ir attēlots portretā. Interesē ko pastāstīs viņu sejas.

Iecerētie zīmējumi ir kā turpinājums meklēt jaunus šīs iekšējās realitātes atspoguļojuma veidus. Ļauties iztēlē redzēt atveidojamo situāciju jaunas variācijas, iesaistot dažādus tēlus, attēlotajiem objektiem piešķirot citas, neierastas funkcijas, citas nozīmes interpretācijas, atrast jaunas vides, tādā veidā dziļāk izkopt (izzināt, izpētīt) šo citas realitātes atspoguļojumu.

Reālistiskā zīmēšanas metode, apjomīgs, tonāli niansēts un detaļās skrupulozs zīmējums kalpo tam, lai panāktu lielāku ticamības iespaidu zīmējumā atveidotajam, veicinātu klātbūtnes sajūtu.

Mūsdienu pārprasto vērtību pasaulē (situācijā) šī iekšējā istaba iespējams ir piemērotākā vieta kur patverties no mūsdienu civilizācijas steigas tirānijas. Tas ir aicinājums apstāties un neiesaistīties globālajā apjukumā ko šī tirānija izraisa. Vieta kur apcerē atgūt dziļāku izpratni par lietu kārtību un atjaunot saskaņu ar sevi.

/Harijs Brants/