Jaunumi

02.07. - 03.08.2020 ARTURS BĒRZIŅŠ "Bez nosaukuma"

02.07. – 03.08.2020

Galerija "Māksla XO"

Elizabetes iela 14, Rīga, LV 1010

Kūdras rūpnīca. 2020, koks,audekls,gesso,krāsu zīmuļi,20x28,8cm

ARTURS BĒRZIŅŠ

BEZ  NOSAUKUMA


“Bez nosaukuma”.
Ir vairāki varianti, kā varētu nosaukt izstādi - “Austrumeiropas dekoratīvā māksla un Olaines industriālā arhitektūra 1960-1979” vai “Daži motīvi Austrumeiropas dekoratīvajā mākslā un Olaines industriālā arhitektūra 1960-1979”.
Vēl precīzāk būtu - “Austrumeiropas dekoratīvā māksla un Olaines industriālā arhitektūra dažu olainiešu apziņās 1960-1979”. Vai arī “Naivie darbi”, vai “Austrumeiropība”.
Tomēr izstāde ir bez nosaukuma...
Izvēlētie attēli rāda lietas un situācijas, par kurām nav vajadzības reflektēt vārdiski, vai nav iespējas kaut ko jēdzīgu pateikt. Kaut kādā mērā varētu teikt, ka šie attēli parāda pasaulē notiekošā veltīgumu; tādu kā nejēgu. Vitgenšteins rakstīja, ka attēli parāda paši sevi; tas, paralēli iepriekšējai tēzei, iespējams, visprecīzāk atbilst izvēlētajiem attēliem.
Saule ir attēls, kas atšķir to laiku un reģionu no citiem laikiem un reģioniem. Esmu apkopojis, sistematizējis un tipoloģizējis vairāk kā 300 Austrumeiropas 60. un 70. gadu mākslā un dizainā sastopamos saules attēlus.
Izstādē būs 29 saules, 27 ēkas, 32 - 40 variācijas par preču zīmēm, 1 auduma dizaina paraugs, 2 koku stilizācijas, 1 - 2 sejas, 1 ainava.
Darbu tapšanā izmantotas dažādas metodes, kas bija raksturīgas Austrumeiropas grafiskā dizaina darbiem 1960-1979. gados,” Arturs Bērziņš.

Arturs Bērziņš (1971) ir viens no savdabīgākajiem Latvijas laikmetīgās mākslas pārstāvjiem ar savu izkoptu zīmējuma-gleznojuma tehniku. Savā jaunākajā izstādē “Bez nosaukuma”mākslinieks reflektē par to, kas notiek mūsdienās un notika pagātnē. Izstāde aizskar aktuālus un vispār nozīmīgus jautājumus mūsdienu cilvēkam, kas ir svarīgi gan pašam autoram, gan līdzcilvēkiem.
Arturs Bērziņš vairākkārt nominēts un izvirzīts Purvīša balvai. Beidzis Latvijas mākslas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu glezniecībā (2009) un maģistra grādu vizuālās mākslas un kultūras vēsturē un teorijā (2014). Kopš 2008. gada sarīkojis 25 personālizstādes, kas ir konceptuāli pētījumi par latviešu glezniecības tradīcijām, kultūras un sistēmu veidošanās struktūrām, laiku, tā ritējumu un domāšanas tradīcijām. Piedalījies vairāk nekā 27 grupas izstādēs Latvijā un ārzemēs. Artura Bērziņa darbi iekļauti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (Rīga, Latvija) un Olaines vēstures un mākslas muzeja (Olaine, Latvija) kolekcijās.

Vairāk par izstādi:

https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/starp-geometriju-un-ideologiju.-artura-berzina-izstades-_bez-nosaukuma_-recenzija-14245468