Jaunumi

26.09 - 29.09.2019 VIENNACONTEMPORARY 2019

26.09. - 29.09.2019

Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Vīne, Austrija

Leonards Laganovskis "Zvaigznes virs Jozefa Boisa ielas slaucīšanas acijas" 2019

Māksla XO galerija  -   VIENNACONTEMPORARY 2019

Kristaps Zariņš, Leonards Laganovskis, Paulis Liepa

Stends - F28

www.viennacontemporary.at


Māksla XO galerija VIENNACONTEMPORARY 2019 prezentē trīs spožus Latvijas mūsdienu māksliniekus – Kristapu Zariņu, Leonardu Laganovski un Pauli Liepu. Visu trīs mākslinieku daiļradē papīram ir īpaši vieta, parādot tā daudzpusīgās īpašības un plašās un dažādās pielietojuma iespējas. Lai gan katra mākslinieka izteiksmes valoda ir pilnīgi atšķirīga, viņi visi runā par šodienas problēmām un aktuālajiem notikumiem – vai tas būtu vienmēr aktuālais Marsels Prusts, zvaigžņu kartes, vai grafisko zīmju kolekcija.

Kristapa Zariņa (1962) darbi „Un atkal „ziedošu jaunavu pavēnī” ir mākslinieka pēdējo gadu spilgtākais veikums. Darbi veltīti rakstnieka Marsela Prusta romānam „Ziedošu jaunavu pavēnī”, kur Kristaps Zariņš sev raksturīgajā figurālajā stilā ar sieviešu stāviem un dārza attēlojumu atspoguļo Prusta aprakstītās kaislības.
Lai gan darbus varētu raksturot kā rotaļīgus un pat pavedinošus, vai sadistiskus, tie runā par kādu lielāku ideju – “kailo dzīvību” jeb bare life, kas stāv krustcelēs – būt vai nebūt. Šis brīdis “pirms”, kurā ir apstādinātas attēlotās jaunavas, savā apziņā katram dod iespēju pieņemt lēmumu, vai turpināt iesākto ainu – pārtraukt otra esamību, vai tomēr apstāties un ļaut otram dzīvot. Attēlota nav tikai vardarbība košu ziedu ielokā, tā ir cilvēkam kultūras dotā iespēja izdarīt izvēli un neveikt šo vardarbību, jo Kristapa Zariņa attēlotie tēli ir kultūras, nevis eksistences nosacīti.

Leonarda Laganovska (1955) darbi ir mīklas prātam, kas balstītas zinātnē, literatūrā, atmiņās un asociācijās, pievēršoties sociālai politikai, patērētājsabiedrībai un kultūrai. Mākslinieks pievēršas atsevišķu arhetipu dekonstrukcijai, kas bieži ietver gan ironiju, gan humoru. Leonards Laganovskis tic un seko principam, ka VĀRDS bijis pirmais, un tieši tāpēc viņa darbos tekstam ir būtiskāka loma nekā, krāsai. Pēdējā laika darbos viņš “pēta” zvaigžņu stāvokļa ietekmi uz zīmīgiem pasaules notikumiem. Maģiskās domāšanas spēks ir, pirmkārt, tās radītajā pārliecībā, ka ir iespējams vienkārši izskaidrot pasaules procesu cēloņus. Otrkārt, šīs domāšanas radītajā šķitumā, ka spējam šos procesus izskaidrot un citkārt pat paredzēt. Laganovska māksla ir nesaudzīgi aktuāla.

Pauļa Liepas (1978) darbu estētika veidojusies 20. gs. modernisma grafikas kultūras, dizaina, arhitektūras un inženiertehnisko zīmējumu iespaidā, īpaši atskatoties uz 60.–70. gadu vizuālo estētiku, ko mākslinieks izmanto kā savu izteiksmes valodu. Paulis Liepa, izmantojot šķietami neitrālas un nepretenciozas vienības, reflektē par filozofiskiem un aktuāliem notikumiem plašā diapazonā - no pēdējā laika kara sadursmes punktiem līdz vienkāršiem sadzīves priekšmetiem un tēmām, kas kopumā ir mākslinieka kā mūsdienu cilvēka dienasgrāmata: darbnīca, sadzīve, iela, internets, ziņas, reklāma...
Jaunākie darbi, kas izstādīti VIENNACONTEMPORARY 2019, ir no mākslinieka personālizstādes “Dalīšanās / Splitting” (“Māksla XO” galerija, 2019.g. jūlijs, Rīga, Latvija).
“Tas gadījums, kad “splitting” ir nevis tulkojums, bet paskaidrojums. Ierastā “share” vietā vēl viens pavērsiens lietu kopējā kārtībā – dalīšanās komandās, polarizēšanās, uzskatu nesaderība, līniju vilkšana un teritorijas iezīmēšana. Telpas sadalīšana uz pusēm un satekpunkta meklēšana,”Paulis Liepa.

Projektu atbalsta:    

LIAA pēc 18.04.2016. noslēgtā līguma Nr. SKV-L-2016/57