Jaunumu Arhīvs

28.06. - 24.07.2018. IEVA ILTNERE "Summa"

28.06. - 24.07.2018

Galerija "Māksla XO"

Elizabetes iela 14, Rīga, LV 1010

Kur šeit ir vietējā interneta kafejnīca. 2018, audekls, akrils, 160x140cm

IEVA ILTNERE

Summa

„Izstādes tēma ir Summa. Tā ir par saskaitāmajiem – attēls tiek salikts kopā pa gabaliem, kas ir šodienas fragmentārā uztvere – gan informācijas, gan vizuālā. Izstādes tapšanas procesā aizvirzījos līdz slāņiem, un par galveno tēmu kļuva LAIKS. Tas ir kā dzīvē – klājam kārtu uz kārtas, un tad laiks kaut ko noloba un atsedz iepriekšējo. Arī nejauši atrastie izšuvumi ir laiks. Es gleznoju no kreisās puses, un nejauši nonācu līdz sava veida puantilismam. Arī pašā izstādē būs viena apaļa glezna ar nosaukumu „Punkts”, jo punkts ir visa sākums,” Ieva Iltnere, 2018.

Izstāde “Summa” atver nākamo lappusi gleznotājas Ievas Iltneres radošajā darbā. Ja iepriekšējā izstāde “Implants” bija pēdējo gadu izstāžu cikla noslēgums, tad “Summa” aizsāk jaunu posmu.
Izstādes “Summa” koncepts savā ziņā viegli ieskicējās jau dažos no izstādes “Implants” darbiem, kur, piemēram, saliekot kopā Jošitomo sunīti ar Maļeviča “Melno kvadrātu”, radās jauns attēls. Taču jaunākajos darbos šis princips tiek attīstīts vēl tālāk, kur no vairākām daļām tiek radīts viens veselums, summā iegūstot jau citu (savu) sajūtu. Šī saskaitīšana, divu un vairāku gabalu salikšana kopā un šķietami nesaderīgu daļu apvienošana dekonstruē un fragmentē apkārtējo pasauli.
Katra glezna ir kā pieredzes summa. Tā reflektē par pasaulē notiekošajām izmaiņām: attēliem un informāciju, kas zibens ātrumā nomaina viens otru. Šos “jaunumus” ir iespējams uztvert tikai pa “gabaliem”, iegaumējot kādu īsu ziņu vai ātri uztveramu attēlu. Saliekot kopā šos dažādos fragmentus, tiek radīta sava veida disonanse. Tas atklājas ne vien gleznas naratīvā, kur, piemēram, viena attēla ietvaros sižetiski var tikt atklāts gan “pirms”, gan “pēc” scenārijs, bet arī formālajos risinājumos, kur daļa gleznas ir ieguvusi melnbaltu krāsu paleti, kamēr otra daļa ir krāsaina.
Vienlaicīgi summa var raksturot ne vien to, kas ir šis laiks, bet arī to, kas tu esi. Gleznotājs vienmēr ir kustībā, un katra iegūtā pieredze, katra glezna, katra nākamā izstāde netiek aizmirsta un “izdzēsta”. Tā ir daļa no “ES”, daļa no gleznieciskā rokraksta, kas veidojies gadu gaitā un nonācis līdz šodienai raksturīgajam. Katram posmam ir bijusi kāda nozīme, un, tikai saskaitot un saliekot visus kopā, var nonākt līdz mākslinieka individuālajam stilam. Zīmīgi, ka šogad aprit 40 gadi kopš Ievas Iltneres pirmās izstādes, kurā viņa piedalījās, tāpēc personālizstāde “Summa” noteikti ir arī viņas kā gleznotājas pieredzes summa. (Jana Jākobsone / Māksla XO galerija)

Vairāk par izstādi:

https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/ievas-iltneres-izstades-recenzija.-musu-laika-ornamenti-14201590

https://nra.lv/izklaide/p-s-kultura/izstades/249321-galerija-maksla-xo-aplukojama-makslinieces-ievas-iltneres-jaunako-darbu-izstade-summa.htm

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/28.06.2018-ievas-iltneres-izstade-summa.id134170/

https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/aizkrasot-neaizkrasot-14200192