Jaunumu Arhīvs

07.09. - 09.10.2017. ILMĀRS BLUMBERGS "Tas pats"

07.09. - 09.10.2017

Galerija "Māksla XO"

Elizabetes iela 14, Rīga, LV 1010

ILMĀRS BLUMBERGS "Tas pats"


Sadarbībā ar Ilmāra Blumberga ģimeni “Māksla XO” galerijā no 2017. gada 7. septembra līdz 9. oktobrim būs skatāma Ilmāra Blumberga izstāde “Tas pats”, kurā izstādīti ap 100 līdz šim nekad neredzēti mākslinieka miniatūrzīmējumi – galvenokārt izstrādāti ar zīmuli un tušu.

Šie zīmējumi un skices bijuši nozīmīgi meistara daiļradē, rādot ceļu, kā Ilmārs Blumbergs nonācis pie katras savas nākošas ieceres un lielās idejas. Lielākā daļa darbu tapuši 1980. gadu beigās un 1990. gadu sākumā.

Miniatūrzīmējumu kolekcija „Tas pats” ir kā smalki sarakstīta dienasgrāmata, kas publikai atklās Ilmāra Blumberga radošā gara un domas attīstību.


"Ilmāra Blumberga daiļrade ir vienlaikus jautājumi un atbildes uz cilvēces esamības iemesliem, kas atklājas tiem, kuri spēj būt pazemīgi, atbrīvoti, atvērti un alkstoši to saskatīt. Lai kam meistars pievērstos - grafikai, glezniecībai, tēlniecībai vai scenogrāfijai, tas vienlaikus kalpo gan kā baudas avots vizuālās kultūras estētiem, gan kā medijs, caur kuru uztvert vispārcilvēciskās patiesības.
Caur savu personību un radošo garu Ilmārs Blumbergs ir viens no mūsdienu latviešu māksliniekiem, kura daiļrade apbur un aizkustina skatītājus daudzviet pasaulē,"Raivis Austriņš.


Par izstādi vairāk:

http://arterritory.com/lv/blogi_video/blogi/6959-ne_gluzi_tas_pats._pardomas_ilmara_blumberga_izstades/

https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/ilmara-blumberga-un-edvarda-grubes-izstades-recenzija.-dialogs-bez-vardiem-14182188

https://www.youtube.com/watch?v=v2iZg8tMUrY&feature=share