Jaunumi

14.04. - 10.05.2016 VINETA KAULAČA "Virsmas atmiņa"

14.04. - 10.05.2016

Galerija "Māksla XO"

Elizabetes iela 14, Rīga, LV 1010

Virsmas atmiņa I. 2016. Audekls, eļļa, 250x180

VINETA KAULAČA  „VIRSMAS ATMIŅA”

„Mirklis, kas fiksēts tā izmaiņas brīdī, turpina kustības trajektoriju vērojumā, atmiņā, gleznas tapšanas trajektorijā. Vai gleznojuma laiks var transformēt laika plūdumu, ilgumu? Vai to būtu iespējams sajust uzlūkojot gleznu?

Izstādes darbi tapuši kā sērija vai stopkadru izlase ar nelielām vietas un laika tvēruma nobīdēm, kuri ietver arī informāciju par starptelpu, pauzi, pirms un pēc, par neatklāto redzamajā un turpinājumu iedomātajā. Monumentālais izstādes darbu formāts pārejošo un garāmslīdošo izvērš gleznojuma virsmā, kas sekundes simtdaļās pamanītajam un pieredzētajam piešķir jaunu laika un telpas dimensiju. Līdzīgi kā atmiņa konstruē nevis realitātes dublikātu, bet rada jaunu realitāti. Nobīde, atkārtojums, gan acu skatiena veiktais kustības tvērums, gan telpā un plaknē izvērstā kustība caur gleznošanas procesu veido jaunas attiecības. Visas laika formas un procesa elementi gleznā atklājas vienlaicīgi” – Vineta Kaulača.


„Kaulača jautā, vai krāsa var ietvert laiku bez falsifikācijas. Skatoties mēs vienlaicīgi apzināmies vērojuma nepilnīgumu, tajā trūkstošo, un skatāmies vēlreiz. Tas ir tāpat kā ar laiku, to izņemot, tas pats no mums jau ir izvairījies. Vērojuma laiks un gleznojuma laiks,” kurators un mākslinieks Kerans Džeims( Keran James).

Daļa no izstādē eksponētajiem darbiem tapuši Kamdenas Mākslas centra( Camden Arts Centre) un Sleid Mākslas skolas(Slade Arts School) organizētajā mākslinieku rezidenču programmā Londonā 2015. gadā.

Par izstādi vairāk:

http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/pasaza/olimpiskais-kermenis-vinetas-kaulazas-virsmas-atmina-un-kates-se.a66969/

http://www.lsm.lv/lv/raksts/maksla/kultura/izstada-makslinieces-vinetas-kaulacas-stopkadru-izlasi.a178016/