zīmējums

Bez nosaukuma
2020, papīrs, grafīts, augstspiedums, 150x145cm

Bez nosaukuma
2020, papīrs, grafīts, augstspiedums, 150x143cm

Bez nosaukuma
2020, papīrs, grafīts, augstspiedums, 150x143cm