Jana Jākobsone

Mākslas vēsturniece.
Padziļināta interese franču valoda un kultūra, publicistika un mākslas izstāžu darbība.
_______________________________________________________________________________________________

Dzimšanas dati:     1993. gada 26. septembris, Rīga

Izglītība:
2017                           Franču valodas kursi – C1 līmenī, Francijas Institūts Latvijā
2013–2017            Latvijas Mākslas akadēmija, Mākslas Zinātnes nodaļa, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare (Diplomdarbs – „Ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības loma mākslas izstāžu apmaiņā starp Latvijas PSR un Franciju (1962–1989)”)
2015–2016                Erasmus+ apmaiņa École Nationale Supérieure d'Arts à la Villa Arson, Nica, Francija
2001–2013            Rīgas Franču licejs


Darba pieredze:

Kopš 2012. gada    “Māksla XO” galerija, Rīga, Latvija

2017                      Līdzkuratore izstādei “9 GALVAS. Mākslinieks rektora amatā”, Latvijas Mākslas akadēmijas aula, Rīga, Latvija     

05.09.2015.            Prezentācija Starptautiskās Francijas mākslas izplatīšanas asociācijas ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l’art Français) delegācijai  par Annas Heinrihsones un Gļeba Panteļejeva izstādēm, galeriju Māksla XO un situāciju Latvijas mākslā šodien. (franču valodā),  Māksla XO galerija, Rīga, Latvija

2015                       Asistente izstāžu projektā „30 no 30” Kuldīgas Mākslinieku rezidencē (tekstu rakstīšanā, koriģēšana, tulkošana)

31.01.2015.             Ievadlekcija “Kas ir Swedbank mūsdienu mākslas kolekcija?” – Swedbank ģimenes muzeju dienas ietvaros, Swedbank Centrālā Ēka, Balasta dambis 1A, Rīga, Latvija

2014                       Bibliogrāfijas sastādīšana Ivara Heinrihsona monogrāfija (sagatavošanā)

2014                       Studiju prakse izdevniecībā “Neputns” – personu rādītāja sastādīšana grāmatai “Portrets Latvijā. 19. gadsimts”


Valodu zināšanas:

Latviešu -  dzimtā

Krievu    dzimtā

Angļu      -  brīvi (mutvārdos un rakstos) – C1 līmenis

Franču     -  brīvi (mutvārdos un rakstos) – C1 līmenis (Francijas Izglītības ministrijas atzīts diploms DALF C1 (Diplôme approfondi de langue française))


Publikācijas:

•  Jākobsone, Jana. Realitāte ar fantāzijas un ironijas notīm : [recenzija par Andreja Prigičeva izstādi “Dzeltenais sniegs prezidenta dārzā”, galerija Istaba, 23.10.–02.12.2017.] // Studija. – 2017. – #117 – 51.–52. lpp.

•  Jākobsone, Jana. Netipisks dzejoļu krājums : [recenzija par Ināras Eglītes izstādi “Debesis bez tukšuma” MVT Vasaras māja, 29.06.–09.07.2017.] // Studija. – 2017. – #115 – 53.–54. lpp.

•  Ieva Iltnere. Implants [izstādes pavadošā teksta autore] / Publicēts: http://www.makslaxogalerija.lv/news/315/915/08-05-30-05-2017-IEVA-ILTNERE-Implants/ (08.05.2017.)

•  Jākobsone, Jana, Lāss, Māra. 9 GALVAS. Mākslinieks rektora amatā : [online informatīvā izstāde par LMA aulā notiekošo izstādi “9 GALVAS. Mākslinieks rektora amatā”] / Publicēts: http://arterritory.com/print.php?lang=lv&id=6350 (15.02.2017.)

•  9 GALVAS. Mākslinieks rektora amatā : katalogs (sast. LMA Mākslas vēstures un teorijas 4. Kursa studentes, prof. Aleksejs Naumovs, prof. Andris Teikmanis; tekstu autores Jana Jākobsone, Māra Lāss, Laura Okdaldere u.c.) – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2017. – 120 lpp.

•  Jākobsone, Jana. Marsela Dišāna balva 2015 : [par prestižās starptautiskās līmeņa laikmetīgas mākslas balvas 2015. gada laureātu] // Studija. – 2015. – #105 – 54.lpp.

•  Izstāde “30 no 30” Latvijas laikmetīgās mākslas ģenēze un aktualitāte no 1990.gada līdz mūsdienām. – izstādes katalogs. (vēl nav izdots)

•  Jākobsone, Jana. Atklājot dzimtas noklusētās vēstures lappuses : [recenzija par izstādi „Mirjama no Mangaļsalas” Žaņa Lipkes memoriālā 19.06.-10.09.2015.] // Studija. – 2015. - #104 – 43.-44.lpp.

•  Jākobsone, Jana. Katram sava dvēseles frekvence : [recenzija par izstādi “Māksla un At/Bilde” Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā 03.07.-02.08.2015.] // Studija. – 2015. - #103 – 57.lpp.

•  Jākobsone, Jana. 30 gadiem pa pēdām : [recenzija par izstādi “30 no 30” Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā 04.04.-31.05.2015.] // Studija. – 2015. - #102 – 57.lpp.

• Jākobsone, Jana. Casa Castiglioni : [par itāļu dizainera un arhitekta - Akilles Kastiljoni (Achille Castiglioni) izstādi “Casa Castiglioni” Latvijas Mākslas akadēmijā] / Publicēts: http://lma.lv/index.php?parent=4331 un http://studija.lv/?parent=7471. (2014.gada novembris)